Nyheter og blogger
Hurt.start dine nyhetsstrømmer
Med Edicy, lage blogger og nyheter er en lek. Ingen separate kontoer - alt er bygget inn og klar til å publisere med ett klikk. Det er oppslag som det skal alltid har vært.