Märt Kelder
Märt Kelder
Współzałożyciel, Organizacja produkcji i inżynierii
Märt jest konsultantem Edicy do spraw organizacji produkcji oraz inżynierii, dostarcza nam również porad na temat naszych wewnętrznych procedur. Mart był związany ze Skype od początku jego istnienia, a jego doświadczenie wyniesione stamtąd okazało się nieocenione w Edicy.