Multi izvēlieties augšupielādēt
Vairākus failus - viena augšupielādēt
Dienas manuāli augšupielādējot vienu failu pēc otra ir beigusies. Augšupielādēt visus jūsu failus uzreiz, detalizētu progresa pārskatu ļauj atsaukt vienu augšupielādēt no masu.